my mistake
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
my mistake!
zdanie
Podobne hasła w języku angielskim:
if I'm not mistaken
I
Translator
Przetłumacz „my mistake” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich