look at

Słownik angielsko-polski PWN

look [lʊk Wymowa]
1 cz. npch. patrzeć
to look tired wyglądać na zmęczonego
to look like sb/sth wyglądać jak ktoś/coś
it looks like rain zanosi się na deszcz
2 rz. spojrzenie; mina, wyraz twarzy; wygląd
looks uroda
look after cz. pch.
to look after sb/sth opiekować się kimś/czymś
look around
1 cz. npch.
to look around for sb/sth rozglądać się za kimś/czymś
2 cz. pch. zwiedzać
look at cz. pch.
to look at sth patrzeć na coś
look down cz. pch.
to look down on sb/sth patrzeć z wyższością na kogoś/coś
look for cz. pch.
to look for sb/sth szukać kogoś/czegoś
look forward cz. pch.
to look forward to sth oczekiwać czegoś z niecierpliwością
look on cz. pch., npch. przyglądać się
look out cz. npch.
to look out for sb/sth rozglądać się za kimś/czymś
look out! uważaj!
look through cz. pch. przeglądać
look up
1 cz. npch. poprawiać się
to look up to sb podziwiać kogoś
2 cz. pch. (w słowniku) sprawdzać
one [wʌn Wymowa]
1 licz. jeden
2 przym. jeden
one by one jeden po drugim
3 zaim. jeden
this one ten
which one ? który?
the green one ten zielony
that’s the one to ten
one another się, sobie wzajemnie, siebie
to look at one another spojrzeć jeden na drugiego
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich