irregular verbs
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
irregular verbs
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
irregular verb
verb
Translator
Przetłumacz „irregular verbs” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich