irregular verbs
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
irregular verbs
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
irregular verb
verb
Translator
Przetłumacz „irregular verbs” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich