invincible
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
invincible
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
in invincible
Translator
Przetłumacz „invincible” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich