hand up

Słownik angielsko-polski PWN

shake [ʃeɪk Wymowa]
1 cz. pch. potrząsać, trząść
to shake hands with sb uścisnąć komuś dłoń
2 cz. npch. drżeć, trząść się
3 rz. koktajl mleczny
shake off cz. pch. pozbywać się
shake up cz. pch.
to shake sb up wstrząsnąć kimś
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Hands up!
Podobne hasła w języku angielskim:
upper hand
gain the upper hand
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich