furtive
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
furtive
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
furtive glance
to cast furtive glances
Translator
Przetłumacz „furtive” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich