furtive
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
furtive
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
furtive glance
to cast furtive glances
Translator
Przetłumacz „furtive” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich