freedom loving
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
freedom-loving
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
freedom
loving
Translator
Przetłumacz „freedom loving” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich