force

Słownik angielsko-polski PWN

force [fɔːs Wymowa]
1 rz. siła
2 cz. pch. zmuszać; wymuszać
air [eərWymowa]
1 rz. powietrze
air conditioning klimatyzacja
air force siły powietrzne
air hostess stewardesa
air raid nalot
2 cz. pch. wietrzyć
armed [ɑːmd Wymowa] przym. uzbrojony
armed forces siły zbrojne
armed robbery napad z bronią w ręku

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) – Grupa Robocza ds. Prania „Brudnych” Pieniędzy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich