encumbered with debts
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
encumbered with debts
Podobne hasła w języku angielskim:
home be encumber with debt
the house is encumber-ed with debt
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich