enact
Translator
Przetłumacz „enact” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich