efficiency

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

eff (efficiency) – wydajność, zdolność, umiejętność, sprawność, skuteczność, moc
eff test (efficiency test) – współczynnik wydajności, próba sprawności
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich