duck

Słownik angielsko-polski PWN

duck [dʌk Wymowa]
1 rz. kaczka
2 cz. pch.
to duck one’s head schylić głowę
3 cz. npch. robić unik
Translator
Przetłumacz „duck” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich