dinner suit
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
dinner suit
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
dinner
dinner!
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich