curl up

Słownik angielsko-polski PWN

curl [kɜːl Wymowa]
1 rz. lok; (dymu) kłąb
2 cz. pch. (włosy) zakręcać
3 cz. npch. (włosy) kręcić się
curl up cz. npch. zwijać się w kłębek
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
curl up
czasownik
Podobne hasła w języku angielskim:
curl up in pain
curl
Translator
Przetłumacz „curl up” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich