continuous

Słownik angielsko-polski PWN

continuous [kənˈtɪnjʊəs Wymowa] przym. stały; ciągły

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

CLS (Continuous Linked Settlement) – rozrachunek ciągły, nieprzerwany; stosowany w rozliczaniu transakcji dewizowych równocześnie i w układzie wzajemnych zależności; zapłata w jednej walucie następuje pod warunkiem zapłaty w innej – payment versus payment)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich