construction sites
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Construction sites
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
construction site
construction
Translator
Przetłumacz „construction sites” w translatorze.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich