code

Słownik angielsko-polski PWN

code [kəʊd Wymowa] rz. szyfr, kod; PRAW kodeks; (zachowania) normy
access [ˈækses Wymowa] rz. dostęp
INFORM access code kod dostępu
area [ˈeərɪə Wymowa] rz. obszar, rejon; powierzchnia; MAT pole; przen. dziedzina
AmE area code numer kierunkowy
bar [bɑːrWymowa]
1 rz. bar; pręt; krata; (czekolady) tabliczka; MUZ takt
bar code kod kreskowy
the Bar adwokatura
2 cz. pch. blokować; zakazywać
dial [ˈdaɪəl Wymowa]
1 rz. tarcza
2 cz. pch. (numer) wybierać
BrE dialling code numer kierunkowy
zip [zɪp Wymowa]
1 rz. zamek błyskawiczny
AmE zip code kod pocztowy
2 cz. pch.
to zip sth zapiąć coś na zamek błyskawiczny; INFORM kompresować

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

BASIC (Begginners All – purpose Symbolic Instruction Code) – nazwa języka programowania komputerowego BASIC
c.:
a) (cargo) – ładunek
b) (cash) – gotówka
c) (cent) – cent
d) (code) – kod
e) (court) – sąd
f) (currency) – waluta
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich