cocoa bean
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
cocoa bean
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
bean
cocoa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich