cocoa bean
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
cocoa bean
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
bean
cocoa
Translator
Przetłumacz „cocoa bean” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich