chemist

Słownik angielsko-polski PWN

chemist [ˈkemɪst Wymowa] rz. chemik; BrE aptekarz
at the chemist’s (shop) w aptece

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

CF:
a) (Cash Flow) – przepływy środków pieniężnych; przepływy strumieni pieniężnych
b) (Chemists’ Federation) – Federacja Chemików
c) (Commercial finance) – finansowanie handlowe, komercyjne
d) (commodities finance) – finansowanie towarów
chem.:
a) (chemical) – chemiczny, produkt chemiczny
b) (chemist) – chemik, aptekarz
c) (chemistry) – chemia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich


Walentynkowy e-book do pobrania

Chcesz wiedzieć, jak zwracają się do siebie Polacy w sytuacjach intymnych? Ten e-book jest dla Ciebie.

Czułe słówka, czyli… Jak zwracają się do siebie Polacy w sytuacjach intymnych?

Wyślij

POBIERZ DARMOWY WALENTYNKOWY E-BOOK!