burst

Słownik angielsko-polski PWN

burst [bɜːst Wymowa]
1 cz. pch. przebijać
2 cz. npch. (bomba) wybuchać; (dętka) pękać
3 rz. wybuch
burst into cz. npch.
to burst into sth wtargnąć do czegoś
to burst into tears zalać się łzami
burst out cz. npch.
to burst out laughing/crying wybuchnąć śmiechem/płaczem
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich