bottom-up
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
bottom-up
przymiotnik
Podobne hasła w języku angielskim:
bottom up
przysłówek
bottoms up!
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich