agility
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
agility
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
catlike agility
non-agility
Translator
Przetłumacz „agility” w translatorze.

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich