zdjęcia

Słownik polsko-angielski PWN

zdjęcie n. photo(graph), picture
zdjęcie (rentgenowskie) X-ray
zdjąć cz. to remove (osłonę); (z siebie) to take off
zdjąć coś z półki to take sth off a shelf
pstryknąć — pstrykać cz. to flick (przycisk); (zapalniczka, zamek) to click
pstrykkać palcami to snap one’s fingers
pot. pstrykać zdjęcia to take photos
na przyim. (znajdować się) on; (pójść, prowadzić) to
na zdjęciu in a photo
na ulicy in the street
na dworcu/przystanku autobusowym at the station/bus stop
na wsi in the country
na górze/dole at the top/bottom
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zdjęcia
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Podobne hasła w języku polskim:
zdjęcie
rzeczownik, rodzaj nijaki
zdjęcie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Słownik języka polskiego
Zobacz „zdjęcia” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich