zadziwiający

Materiały gramatyczne

The building of this ship was a staggering achievement for its time.
Zbudowanie tego okrętu było zadziwiającym dokonaniem jak na tamte czasy.

Przydatne zwroty

The building of this ship was a staggering achievement for its time.
Zbudowanie tego okrętu było zadziwiającym dokonaniem jak na tamte czasy.

Słownik języka polskiego
Zobacz „zadziwiający” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich