wymówić

Słownik polsko-angielski PWN

wymówić cz. to pronounce (dźwięki); to utter (słowo, zdanie)
wymówić komuś pracę to give sb notice
wymawiać coś komuś to reproach sb for sth
wymówić się od czegoś to excuse oneself from sth
wymówienie n. notice
Słownik języka polskiego
Zobacz „wymówić” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich