wykazać się
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wykazać się
czasownik, aspekt dokonany
Podobne hasła w języku polskim:
wykazać się hartem ducha
się
Słownik języka polskiego
Zobacz „wykazać się” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich