włosy

Słownik polsko-angielski PWN

włos m. hair
mieć długie włosy to have long hair
lakier m. lacquer; (bezbarwny) varnish; (na samochodzie) paint
lakier do paznokci/włosów nail polish/hairspray
poprawić — poprawiać cz. to improve on (wyniki); to amend (ustawę); to correct (błędy)
poprawić strój i włosy to tidy oneself up
poprawić krawat to straighten one’s tie
poprawić komuś nastrój to cheer sb up
SPORT poprawić rekord to set a (new) record
poprawić się w nauce to make better progress at school
suszarka ż. dryer, drier; (do naczyń) drainer BrE
suszarka do włosów hairdryer
targać cz. to pull
targać kogoś za włosy to pull sb’s hair
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
włos
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
włos łonowy
włos na głowie
Słownik języka polskiego
Zobacz „włosy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich