transkrypcja fonetyczna
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
transkrypcja fonetyczna
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
fonetyczny
transkrypcja
Słownik języka polskiego
Zobacz „transkrypcja fonetyczna” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich