termin ważności

Słownik polsko-angielski PWN

termin m. (odcinek czasu) time (limit); (naukowy, literacki) term
napięty termin tight deadline
skończyć coś w terminie to finish sth on time
termin ważności sell-by date
Słownik języka polskiego
Zobacz „termin ważności” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich