sprzedaż z wolnej ręki
Słownik języka polskiego
Zobacz „sprzedaż z wolnej ręki” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich