przystojny mężczyzna
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przystojny mężczyzna
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Podobne hasła w języku polskim:
niezaprzeczalnie przystojny mężczyzna
mężczyzna
Słownik języka polskiego
Zobacz „przystojny mężczyzna” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich