przygotowanie

Słownik polsko-angielski PWN

przygotować — przygotowywać cz.
przygotować kogoś do czegoś to prepare sb for sth
przygotow się to prepare
przygotowywać się do podróży to get ready for a journey

Materiały gramatyczne

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

Przydatne zwroty

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

Słownik języka polskiego
Zobacz „przygotowanie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich