prokurent
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
prokurent
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Słownik języka polskiego
Zobacz „prokurent” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich