pójść do łóżka
Słownik języka polskiego
Zobacz „pójść do łóżka” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich