obieg odwracalny
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
obieg odwracalny
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
obieg
odwracalny
Słownik języka polskiego
Zobacz „obieg odwracalny” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich