najlepszy

Słownik polsko-angielski PWN

dobry przym. good
dobry/najlepszy gatunek good/best quality
zmienić się na lepsze to change for the better
być dobrym z matematyki to be good at maths
SZK ocena dobra/bardzo dobra a B/an A
na dobre for good
na dobre i na złe for better and for worse
dobro n. (wartość) good; (cecha) kindness
dobra (towary) goods; (majątek) possessions
dla jej dobra for her good
dużo przysł. a lot
dużo lepszy/gorszy far better/worse
za dużo jeść/mówić to eat/talk too much
dużo więcej much/many more
dzień m. day
dzień powszedni/świąteczny weekday/holiday
dzień pracy working day, workday
co dzień every day
dzień w dzień day in day out
z dnia na dzień (nagle) overnight; (stopniowo) day by day
jak co dzień as usual
przez cały dzień the whole day, all day long
dzień dobry! (rano) good morning!; (po południu) good afternoon!
za dnia by day
jaki dziś dzień? what day is it today?
forma ż. (postać, sposób) form; (kształt) shape; (do ciasta) tin; (odlewnicza) mould, mold AmE; (wykrój) pattern
być w dobrej/złej formie to be in good/poor form
gust m. taste
być w dobrym/złym guście to be tasteful/in bad taste
intencja ż. intention
mieć dobre intencje to mean well
interes m. business; (korzyść) interest
zrobić na czymś dobry interes to make a profit on sth
okazja ż. (możliwość) chance, opportunity; (powód) occasion
wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! happy birthday!, many happy returns!
przy okazji by the way
samopoczucie n.
mieć dobre/złe samopoczucie to feel well/bad
stosunek m. (relacja) relation, relationship; (seksualny) intercourse; (nastawienie) attitude; (proporcja) ratio
stosunki connections, contacts
być w dobrych stosunkach z kimś to be on good terms with sb
tak2 zaim. (przed przymiotnikiem, przysłówkiem) so; (przed czasownikiem) so much
tak dobry so good
tak bardzo so much
uczynek m. act
zły uczynek misdeed
dobry uczynek act of kindness
wszystko zaim. everything, all
przede wszystkim first of all
wszystkiego najlepszego! all the best!

Materiały gramatyczne

It is undeniable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

It is indisputable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

He was thunderstruck when he discovered his best friend had tricked him.
Był wstrząśnięty, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

He was flabbergasted when he discovered his best friend had tricked him.
Był porażony, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

wrób
lepszy wróbel w garści a. w ręku niż gołąb na dachu, lepszy wróbel w ręku niż dzięcioł na sęku
a bird in the hand is worth two in the bush

I have little regard for him.
Nie cenię go.

I have a low opinion of him.
Jestem o nim nie najlepszego zdania.

chę
dobrymi chęciami piekło (jest) wybrukowane
the road to hell is paved with good intentions
frasun
na frasunek dobry trunek
≈ drink is the cure for all sorrows

I have just heard the wonderful news of your forthcoming marriage and offer you my sincerest congratulations and best wishes for your future happiness.
Właśnie dowiedziałem się o planowanym ślubie. Gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Best wishes for a Merry Christmas and a Prosperous New Year.
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Greetings from Capri.
Pozdrowienia z Capri.

Best wishes from Capri.
Najlepsze życzenia z Capri.

All best wishes (from) Helen and Norman.
Najlepsze życzenia od Heleny i Pawła.

Every good wish to the happy couple on their wedding day (and in the years to come).
Najlepsze życzenia Młodej Parze.

Every good wish to the bride and bridegroom on their wedding day (and in the years to come).
Dużo szczęścia na nowej drodze życia.

Many happy returns (of the day).
Najlepsze życzenia urodzinowe.

Best wishes for your birthday.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Best wishes for a Happy Easter.
Najlepsze życzenia Wielkanocne.

Happy Easter
Wesołego Alleluja!

Please could you give me a ring on Thursday?
Czy mógłbyś zadzwonić do mnie we czwartek?

Would you be so kind as to telephone me on Thursday?
Czy byłbyś tak dobry i zadzwonił do mnie we czwartek?

The smart money is on X.
Zdaniem ekspertów X to dobra lokata.
To have seen better days.
Pamiętać lepsze czasy.
Well done!
Dobra robota!, brawo!
With the best will in the world.
Przy najlepszej woli, mimo najszczerszych chęci.
zły
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
every cloud has a silver lining

Przysłowia

wrób
lepszy wróbel w garści a. w ręku niż gołąb na dachu, lepszy wróbel w ręku niż dzięcioł na sęku
a bird in the hand is worth two in the bush
chę
dobrymi chęciami piekło (jest) wybrukowane
the road to hell is paved with good intentions
frasun
na frasunek dobry trunek
≈ drink is the cure for all sorrows
zły
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
every cloud has a silver lining

Przydatne zwroty

It is undeniable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

It is indisputable that she is the best boss we have had.
Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

He was thunderstruck when he discovered his best friend had tricked him.
Był wstrząśnięty, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

He was flabbergasted when he discovered his best friend had tricked him.
Był porażony, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

I have little regard for him.
Nie cenię go.

I have a low opinion of him.
Jestem o nim nie najlepszego zdania.

I have just heard the wonderful news of your forthcoming marriage and offer you my sincerest congratulations and best wishes for your future happiness.
Właśnie dowiedziałem się o planowanym ślubie. Gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Best wishes for a Merry Christmas and a Prosperous New Year.
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Greetings from Capri.
Pozdrowienia z Capri.

Best wishes from Capri.
Najlepsze życzenia z Capri.

All best wishes (from) Helen and Norman.
Najlepsze życzenia od Heleny i Pawła.

Every good wish to the happy couple on their wedding day (and in the years to come).
Najlepsze życzenia Młodej Parze.

Every good wish to the bride and bridegroom on their wedding day (and in the years to come).
Dużo szczęścia na nowej drodze życia.

Many happy returns (of the day).
Najlepsze życzenia urodzinowe.

Best wishes for your birthday.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Best wishes for a Happy Easter.
Najlepsze życzenia Wielkanocne.

Happy Easter
Wesołego Alleluja!

Please could you give me a ring on Thursday?
Czy mógłbyś zadzwonić do mnie we czwartek?

Would you be so kind as to telephone me on Thursday?
Czy byłbyś tak dobry i zadzwonił do mnie we czwartek?

The smart money is on X.
Zdaniem ekspertów X to dobra lokata.
To have seen better days.
Pamiętać lepsze czasy.
Well done!
Dobra robota!, brawo!
With the best will in the world.
Przy najlepszej woli, mimo najszczerszych chęci.
Słownik języka polskiego
Zobacz „najlepszy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich