młody

Słownik polsko-angielski PWN

młody przym. (osoba) young; (głos, wygląd) youthful
pan m. (mężczyzna) man; (oficjalnie) sir; (sytuacji) master
starszy pan an elderly gentleman
pan Adam Kowal (Mr) Adam Kowal
Szanowny Panie! (w korespondencji) Dear Sir
pan młody the bridegroom
panna ż. (młoda dziewczyna) young girl; (przy imieniu lub nazwisku kobiety niezamężnej) Miss; PRAW spinster
panna młoda the bride
stara panna old maid
państwo2 rz. blp (para) (married) couple; (przed nazwiskiem) Mr and Mrs
Szanowni Państwo! Ladies and Gentlemen!; (na kopercie)
Szanowni Państwo Nowakowie Mr and Mrs Nowak
państwo młodzi the bride and groom
ci państwo those people
para2 ż. (butów, spodni) pair; (osoby) couple
młoda para the young couple, the bride and groom
wiele
1 zaim. a lot; (osób) many; (pieniędzy, czasu) much
2 przysł. a lot, much
o wiele więcej niż... a good deal more than...
o wiele młodszy much younger

Materiały gramatyczne

Every good wish to the happy couple on their wedding day (and in the years to come).
Najlepsze życzenia Młodej Parze.

Every good wish to the bride and bridegroom on their wedding day (and in the years to come).
Dużo szczęścia na nowej drodze życia.

Przydatne zwroty

Every good wish to the happy couple on their wedding day (and in the years to come).
Najlepsze życzenia Młodej Parze.

Every good wish to the bride and bridegroom on their wedding day (and in the years to come).
Dużo szczęścia na nowej drodze życia.

Słownik języka polskiego
Zobacz „młody” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich