lotniczy

Słownik polsko-angielski PWN

lotniczy przym. (katastrofa) air; (przemysł) aviation
droga ż. road; (wąska, wiejska) lane; (leśna) track; (kierunek) way; (trasa) route
drogą morską/lotniczą by sea/air
drogą lądową overland
po drodze on the way
pytać kogoś o drogę to ask sb the way
dworzec m. station
dworzec kolejowy/autobusowy railway/bus station
dworzec lotniczy airport
na dworcu at the station
katastrofa ż. disaster
katastrofa lotnicza plane crash
katastrofa morska shipwreck
linia ż. line
linia przerywana (na papierze) dotted line; (na jezdni) broken line
linia tramwajowa/autobusowa/lotnicza tram line/bus service/airline
poczta ż. mail, post BrE; (instytucja) postal service
poczta lotnicza airmail
poczta elektroniczna e-mail
poczta głosowa voice mail
Słownik języka polskiego
Zobacz „lotniczy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich