lista dodatków
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
lista dodatków
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
lista innych dodatków
dodatek
Słownik języka polskiego
Zobacz „lista dodatków” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich