lista dodatków
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
lista dodatków
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
lista innych dodatków
dodatek
Translator
Przetłumacz „lista dodatków” w translatorze.
Słownik języka polskiego
Zobacz „lista dodatków” w Słownikach języka polskiego PWN

Popularne słowa

    Lista haseł polskich
    Lista haseł angielskich
    Lista haseł niemieckich