korespondencja
Translator
Przetłumacz „korespondencja” w translatorze.
Słownik języka polskiego
Zobacz „korespondencja” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich