kierownik budowy
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
kierownik budowy
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Podobne hasła w języku polskim:
budowa
kierownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „kierownik budowy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich