film porno
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
film porno
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
film
porno
Słownik języka polskiego
Zobacz „film porno” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich