dziękuję za pamięć
Słownik języka polskiego
Zobacz „dziękuję za pamięć” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich