determinizm historyczny
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
determinizm historyczny
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
determinizm
historyczny
Słownik języka polskiego
Zobacz „determinizm historyczny” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich