czas teraźniejszy
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas teraźniejszy
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
imiesłów czasu teraźniejszego
teraźniejszy
Słownik języka polskiego
Zobacz „czas teraźniejszy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich