aparat fotograficzny

Słownik polsko-angielski PWN

aparat m. (urządzenie) device; (instytucje) apparatus, machine
aparat fotograficzny camera
aparat słuchowy hearing aid
Słownik języka polskiego
Zobacz „aparat fotograficzny” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich