Państwowa Inspekcja Pracy
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
Państwowa Inspekcja Pracy
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
inspekcja pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Słownik języka polskiego
Zobacz „Państwowa Inspekcja Pracy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich