open-minded

Słownik angielsko-polski PWN

open-minded [ˌəʊpənˈmaɪndɪd Wymowa] przym. otwarty
Słownik języka polskiego
Zobacz „open-minded” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich