delivered

Słownik angielsko-polski PWN

deliver [dɪˈlɪvərWymowa] cz. pch. dostarczać; (mowę) wygłaszać
MED to deliver a baby odebrać poród
hand [hænd Wymowa]
1 rz. ręka; (na zegarze) wskazówka
on hand pod ręką
to deliver sth by hand doręczyć coś osobiście
to give sb a hand pomóc komuś
2 cz. pch. wręczać
hand back cz. pch. oddawać
hand down cz. pch. (opinię, tradycję) przekazywać
hand in cz. pch. wręczać; (rezygnację) składać
hand out cz. pch. rozdawać
hand over cz. pch. przekazywać

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

d/d:
a) (dated) – datowany
b) (...days after date) – …dni po terminie
c) (...days after delivery) – …dni po dostawie
d) (delayed delivery) – dostawa opóźniona
e) (delivered) – dostarczony, wręczony, odwieziony, odebrany
f) (delivered at dock) – dostarczony do doku
C & D (Collected and Delivered) – za/inkasowano (pobrano) i dostarczono
c. & d.:
a) (collection and delivery) – inkaso i dostawa
b) (collected and delivered) – zainkasowany i dostarczony
d.:
a) (date) – data
b) (delivered) – dostarczony
dd:
a) (delivered, d/d) – dostarczony, wręczony, odwieziony, odebrany
b) (day's date) – w dniu dzisiejszym
dd/s (delivered sound) – (towar) dostarczono w dobrym stanie
Słownik języka polskiego
Zobacz „delivered” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich