Schauen

Słownik niemiecko-polski PWN

schauen Wymowa patrzeć
um sich schauen rozglądać się
aus dem Fenster schauen spoglądać 〈patrzeć〉 przez okno
Schau Wymowa f
pokaz m
(Ausstellung) wystawa f
zur Schau (aus)stellen wystawić na pokaz
Słownik języka polskiego
Zobacz „Schauen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich